055-5217461

Diverse soorten reinigingen  Kledingreparatie  Verhuur tapijtreinigers

De Merel b.v. Textielverzorgende bedrijven ©

Ga hier naar de websites van onze andere bedrijven:

Koninginnelaan 105

Postbus 886

Tel 055-5217461

7315 BP Apeldoorn

7301 BC Apeldoorn

www.mondialexpress.nl

Disclaimer

Disclaimer

De Merel textielverzorgende bedrijven b.v. hodn Mondial Express (Kamer van Koophandel: 08030504), hierna te noemen Mondial Express, verleent u hierbij toegang tot www.mondialexpress.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Mondial Express behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op www.mondialexpress.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Merel textielverzorgende bedrijven b.v. hodn Mondial Express

 

Beperkte aansprakelijkheid

Mondial Express spant zich in om de inhoud van www.mondialexpress.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op www.mondialexpress.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mondial Express.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.mondialexpress.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op www.mondialexpress.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mondial Express nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij JaGooTex.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mondial Express, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.